Úvod

Cena za spracovanie účtovníctva je určovaná:

  • počtom účtovných zápisov
  • sústavou účtovníctva: jednoduché alebo podvojné
  • či ste platiteľ DPH

Môžete si zvoliť:

  • mesačný paušál - v cene ktorého máte všetky požadované evidencie a výkazy a taktiež po skončení účtovného obdobia vypracovanie účtovnej závierky a daňové priznanie. Tento spôsob je cenovo výhodný a cena paušálu pokrýva všetky povinnosti za celý rok voči daňovému úradu.
  • platbu za jednotlivé účtovné zápisy, evidencie a výkazy