Jednoduché účtovníctvo - neplatca DPH

Mesačný paušál

Počet účtovných zápisov za mesiac
Cena za mesiac €
do 50 28
do 100 53
do 200 102
do 300 147
do 400 188
do 500 225
500 a viac dohoda

 

Čo je účtovný zápis?

 • účtovná položka v peňažnom denníku
 • zápis v evidencii došlých faktúr a záväzkov
 • zápis v evidencii vystavených faktúr a pohľadávok

 Čo zahŕňa paušál?

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie evidencie došlých faktúr a záväzkov
 • vedenie evidencie vystavených faktúr a pohľadávok
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia majetku a odpisy
 • vedenie pomocných kníh
 • Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

Koľko zaplatíte za účtovné zápisy ak prekročíte limit svojho paušálu?

 • za každý účtovný zápis nad rámec paušálu zaplatíte 1,50€, maximálne do výšky paušálu pre skutočný počet účtovných zápisov
 • napr. máte paušál do 50 účtovných zápisov a v niektorom mesiaci budete mať 53 zápisov.  Nebudete platiť paušál do 100 zápisov za 53€ ale 28€ + 3x1,50€ =32,50€. Ak by ste prekročili paušál o 50 zápisov zaplatíte 53€ a nie 28€+ 50x1,50€ = 103€, pretože platíte maximálne do výšky paušálu podľa skutočného počtu zápisov

 

Cenník účtovných zápisov, evidencií a výkazov

Počet účtovných zápisov za mesiac
Cena za účtovný zápis €
do 50 0,55
do 100 0,53
do 200 0,51
do 300 0,49
do 400 0,47
do 500 0,45
500 a viac dohoda

 

Ostatné položky
Cena  €
Daňové priznanie dane z príjmu, účtovná závierka 65
evidencia majetku (cena za položku/mesiac) 0,50
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel  5

 

Ceny sú uvedené bez DPH. Nie sme platiteľmi DPH.