Jednoduché účtovníctvo - platca DPH

Mesačný paušál

Počet účtovných zápisov za mesiac
Cena za mesiac €
do 50 48
do 100 75
do 200 129
do 300 179
do 400 225
do 500 267
500 a viac dohoda

 

Čo je účtovný zápis?

 • účtovná položka v peňažnom denníku
 • zápis v evidencii došlých faktúr a záväzkov
 • zápis v evidencii vystavených faktúr a pohľadávok

Čo zahŕňa paušál?

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie evidencie došlých faktúr a záväzkov
 • vedenie evidencie vystavených faktúr a pohľadávok
 • Daňové priznanie DPH + záznamná povinnosť
 • Kontrolný výkaz
 • Súhrnný výkaz DPH
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia majetku a odpisy
 • vedenie pomocných kníh
 • Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
 • elektronické podania dokumentov na Finačnú správu

Koľko zaplatíte za účtovné zápisy ak prekročíte limit svojho paušálu?

 • za každý účtovný zápis nad rámec paušálu zaplatíte 1,50€, maximálne do výšky paušálu pre skutočný počet účtovných zápisov
 • napr. máte paušál do 50 účtovných zápisov a v niektorom mesiaci budete mať 53 zápisov. Nebudete platiť paušál do 100 zápisov za 75€ ale 48€ + 3x1,50€ =52,50€. Ak by ste prekročili paušál o 50 zápisov zaplatíte 75€ a nie 48€+ 50x1,50€ = 123€, pretože platíte maximálne do výšky paušálu podľa skutočného počtu zápisov

 

Cenník účtovných zápisov, evidencií a výkazov

Počet účtovných zápisov za mesiac
Cena za účtovný zápis €
do 50 0,61
do 100 0,58
do 200 0,56
do 300 0,54
do 400 0,52
do 500 0,50
500 a viac dohoda

 

Ostatné položky
Cena €
Daňové priznanie dane z príjmu, účtovná závierka 65
evidencia majetku (cena za položku/mesiac) 0,50
Daňové priznanie DPH + záznamná povinnosť 10
Kontrolný výkaz 10
Súhrnný výkaz DPH 7
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 5
elektronické podanie na Finančnú správu 3

 

Ceny sú uvedené bez DPH. Nie sme platiteľmi DPH